Ders İçeriği

Tanıdıklarımız arasından “İyi insan” diyebileceğimiz üç kişiyi seçmemiz istense. Ardından da şöyle bir soruya muhatap olsak:

Bu üç ismi tercih etmenize sebep olan beş özelliği yazar mısınız?

İsterseniz bir deneyelim…

Muhtemelen, seçtiğimiz kişilerin boylarından, saçlarının renginden, gözlerinin güzelliğinden bahsetmek çoğumuzun aklına gelmeyecektir.

Hâlbuki onları, zikrettiğimiz bu vasıflarıyla tanımıştık. Öyleyse onlarla alakalı kanaatimizi belirlemede bu vasıflar neden belirleyici olmadı? Ya da belirleyici olan unsurlar neler oldu?

Bu ve benzeri sorulara cevap arayacağımız dersimizde Rabbimizin huzuruna kul hakkından olabildiğince arınmış bir şekilde çıkabilme yollarını öğrenmeye çalışacağız.

1. Hafta

Ahlak Kavramı ve Ahlakî Durumumuzu Tesbitin Gerekliliği

2. Hafta

Ahlak-ı Hasene ve Ahlak-ı Seyyie

Bu Durumu Tespitte Kriterlerimiz

3. Hafta

Ahlakı Şekillendiren Müessirler ve Ahlakın Değişebilirliği

4. Hafta

Ahlakta Denge: Adalet (Nutk Kavramı)

5. Hafta

Ahlakta Denge: Adalet (Gazap Kavramı)

6. Hafta

Ahlakta Denge: Adalet (Şehvet Kavramı)

7. Hafta

Güzel Ahlak İçin İlk Adım: Kalbi Tasfiye.

8. Hafta

Fezâil ve Rezâile Dair Misaller

9. Hafta

Fezâil ve Rezâile Dair Misaller

10. Hafta

Fezâil ve Rezâile Dair Misaller