Ders İçeriği

İnsanın mükellef oluşunda aklın mevkii herkesçe malum. Fakat aklı olan her insan -maalesef- bu durumun farkına varamıyor. Çünkü aklını layıkıyla kullanamıyor.

Aklı kullanmak ve insan -ismine layık- olmak arasındaki irtibatı göstererek başlayacak olduğumuz AKAİD dersimizde öncelikle hayat anlayışımızı gözden geçirecek ve ahirete imanının aslında ne demek olduğunu fark etmeye çalışacağız.

Aklımızın ürünü mahiyetindeki düşüncelerimizin şekillenişini ve bu durumun bizleri nasıl konumlandırdığı dönem boyunca gündemimizde olacak. Bu hususta önceliğin neden inancımıza dair konular olması gerektiğinin sebeplerini ele alacak ve yavaş yavaş düşüncelerimizi üzerine bina edeceğimiz bilgileri derlemeye çalışacağız.

10'ar haftadan iki dönem olarak planlanan derslerimizin birinci döneminde yukarıda zikredilen konulara ilaveten hafta hafta akaidin temel meselelerini ele alacağız.

1. Hafta

“İman, Akıl ve Hayat” Kavramları

2. Hafta

İmanımızın Kilit Taşı Rasûlullah (s.a.v)

İmanın Sıhhat Şartları

3. Hafta

Bir ilahın varlığı (Vucûd) – Deliller

4. Hafta

Allah Teâlâ’nın Tanınması/Sıfatlar I (Vahdaniyet)

Tevhid-Şirk Kavramları

5. Hafta

Allah Teâlâ’nın Sıfatları II

(Subûtî ve Selbî Sıfatlar)

6. Hafta

Meleklere İman

Cin ve Şeytan

7. Hafta

Kitaplara İman ve Vahiy

8. Hafta

Peygamberlere İman

Ahirete İman

9. Hafta

Kadere İman

10. Hafta

Ehl-i Sünnet Kavramı ve Bazı İtikadî Fırkalar

İleri Okumalar ve Kaynakça

  • Akaid Sohbetleri, Ahmet Yaşar
  • Hulasatu’l-Âbidîn, Ahmet Yaşar
  • Amentü Şerhi, Ali Arslan Aydın
  • İslam İnanç Esasları, Ümit Şimşek
  • Müslümanın İnanç Esasları, Mehmet Bulut