Ders İçeriği

İslam düşüncesinin ana hatlarıyla ele alınacağı bu ders İslam Düşünce Tarihinin, Kelam-Felsefe-Tasavvuf-Fıkıh disiplinlerini konu edinecektir. Dersin içeriğinde bir düşüncenin levazımı hükmündeki ontoloji, epistemoloji ve değer alanları ile İslam Düşüncesinin özgünlüğü ve sürekliliği konu edinilecektir.

1. Hafta

İslam düşüncesi nedir? İslam düşüncesinin özgünlüğü ve sürekliliği nerede aranmalıdır?

2. Hafta

Kelam ilminin doğuşu nasıl gerçekleşmiştir? Bu ilmi kapsayan meseleler nelerdir?

3. Hafta

Kelam ilminin öncüleri kimlerdir? Kelam disiplinini kuran ve geliştiren isimler kimlerdir?

4. Hafta

Fıkıh ilminin ortaya çıkışı nasıl gerçekleşmiştir? Bu ilmin kapsamı nedir?

5. Hafta

Fıkıh ilminin öncüleri kimlerdir?

6. Hafta

Felsefi ilimlerin İslam dünyasına intikali nasıl gerçekleşmiştir?

7. Hafta

Felsefe alanında eserleriyle ön plana çıkan isimler kimlerdir?

8. Hafta

Tasavvuf nedir? İslam dünyasında tasavvufi hayatın yaygınlaşması ve görünür kılınması nasıl gerçekleşmiştir?

9. Hafta

Tasavvuf alanında eserleriyle ön plana çıkan âlimler kimlerdir?

10. Hafta

Fıkıh, kelam ve tasavvuf disiplinleri arasındaki irtibat nedir?

Derste Takip Edilecek Metinler

İleri Okumalar ve Kaynakça